Hitne epistemološke intervencije

Vreme:

11–27. jul 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za Hitne epistemološke intervencije

Poslednja izmena: 9. jul 2024.

HITNE EPISTEMOLOŠKE INTERVENCIJE
Dana Andrei i Sorin Popesku, Dragoš Badica, Joan Grosu, Lučijan Indrei, Aleksandra Mokan, mus, Matej Toša
kustoskinja: Jovana Trifuljesko 

EPISTEMOLOGICAL PLUMBING
Dana Andrei & Sorin Popescu, Dragoș Bădiță, Ioan Grosu, Lucian Indrei, Alexandra Mocan, musz, Matei Toșa
Curated by: Jovana Trifuljesko 

11 – 27. jul 2024.
Otvaranje: četvrtak, 11. jul, 20 h

„Izložba „Hitne epistemološke intervencije” poziva posmatrače da istraže složene sisteme kroz koje stičemo, obrađujemo i delimo znanja i iskustva, istovremeno priznajući ranjivosti svojstvene ovim sistemima. Kroz raznovrstan spektar medija, uključujući fotografiju, crtež, instalaciju, slikarstvo i digitalnu umetnost, odabrani umetnički radovi objedinjuju zajedničke karakteristike: otkrivaju trenutke osetljivosti kao alat ne samo za pokretanje razgovora, već i za stvaranje emancipatorskog potencijala. Svako delo potvrđuje postojeće sisteme i strukture, istovremeno ostavljajući prostor za pojavu nade i novog tumačenja.” - iz teksta Jovane Trifuljesko

Izložbu organizuju umetnički prostori Lateral i U10.

Umetnički prostor Lateral je nezavisna platforma za savremenu umetnost pokrenuta u aprilu 2012. godine u Klužu-Napoki, Rumunija, kao eksperimentalna platforma za mlade i perspektivne umetnike, s fokusom na dijalog između lokalnih i međunarodnih umetnika. Do decembra 2019. godine, Lateral je bio smešten u Fabrici de Pensule, bivšoj fabrici četki koja je transformisana u najpriznatiji nezavisni umetnički centar u Rumuniji. U poslednjim godinama, tim je realizovao mnoge međunarodne kulturne projekte s fokusom na savremenu umetnost.

Umetnički prostor U10 je nezavisni umetnički prostor posvećen podršci savremenoj umetnosti, osnovan u maju 2012. godine u Beogradu. Osnovan je s namerom da bude platforma za prikazivanje mladih lokalnih umetnika. Kroz saradnju sa sličnim prostorima i inicijativama, U10 aktivno radi na stvaranju kulture umetničkog obrazovanja, debate i razmene između umetnika, kustosa, teoretičara umetnosti, pisaca i šire javnosti.

Izložba je deo projekta Lateral Endeavors 2024, koji Umetnički prostor Lateral realizuje u toku 2024. godine. Kulturni projekat sufinansira Uprava za nacionalni kulturni fond. Projekat ne predstavlja nužno stavove Uprave za nacionalni kulturni fond. AFCN nije odgovoran za sadržaj projekta niti za način na koji se rezultati projekta mogu koristiti. To je u potpunosti odgovornost korisnika sredstava.

Slična dešavanja


U10 Umetnički prostor dešavanja

Nema više ništa :(