MAU - Muzej afričke umetnosti

MAU - Muzej afričke umetnosti

MAU - Muzej afričke umetnosti dešavanja

Nema dešavanja :(

Muzej afričke umetnosti je prvi i jedini muzej u regionu koji je isključivo posvećen kulturama i umetnostima afričkog kontinenta. Stalnu postavku čine značajni primerci pre svega zapadnoafričke umetnosti i ona uključuje odabrane predmete iz zbirke koju su formirali osnivači Muzeja, Veda Zagorac i dr Zdravko Pečar. Pored stalne postavke, kroz tekuće izložbe tradicionalnog afričkog stvaralaštva, Muzej proučava i kroz tematske celine predstavlja i druge kulturalne oblasti Afrike: Etiopiju, Magreb, kao i kulturne areale istočne, centralne i južne Afrike. Proširenje istraživačkog opsega kustosa izvan postojećih zbirki je delom u direktnoj vezi sa saradnjom koja je tokom godina razvijana sa našim i inostranim kolekcionarima i darodavcima. Važnu oblast rada predstavlja izdavačka delatnost Muzeja koja se ostvaruje kroz redovno publikovanje kataloga izložbi, monografija, tekstova i studija afrikanista, kao i časopisa „Afrika: studije umetnosti i kulture“. Novinu u izdavačkoj delatnosti predstavqa i posebna edicija: e-Izdanja putem koje se prate aktuelne teme iz oblasti afrikanistike i muzeologija. Još jedan domen rada Muzeja jesu gostujuće izložbe: kako gostovanja u Muzeju tako i izlazak iz okvira zgrade u nove izlagačke prostore i među „novu“ publiku. To predstavlja višestruki izazov zbog kojeg Muzej koristi svaku priliku da organizuje gostujuće izložbe i programe kako u zemlji tako i u inostranstvu. Pored izložbi, predstavljanje kulturnog nasleđa Afrike u Muzeju se ostvaruje i kroz popularne programe kao što su Afro festival, AFRAM i Obojeni svet koji pored vizuelnih umetnosti sa afričkog kontinenta i iz njene dijaspore, putem predavanja, filmskih projekcija, likovnih i muzičkih radionica, tematskih večeri i koncerata – približavaju bogatsvo i kreativnost afričkih kultura. Tokom četrdeset godina rada ova institucija je ostvarila značajan doprinos u širenju i negovanju kulturnih veza, kao i promovisanju principa multikulturalnosti i kulturne raznolikosti. Ukazivanje na značaj afričkog i uopšte neevropskog kulturnog i umetničkog nasleđa predstavlja temelj celokupnog rada Muzeja afričke umetnosti u Beogradu.

Radno vreme

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

Lokacija