Novembar Galerija

Novembar Galerija

Novembar Galerija dešavanja

Galerija Novembar kao galerija savremene umetnosti predstavlja aktuelnu, inovativnu, visokokvalitetnu umetnost kako afirmisanih umetnika, tako i umetnika u nastajanju koji potiču iz Srbije i Balkana. Postavljena kao vitalna platforma za kritičko razmišljanje, kroz različite umetničke medije, discipline i kontekste teži da iznova doprinosi stvaranju novih znanja kao i mogućnosti za učenje u korist stručne i šire javnosti, kolekcionara, zaposlenih i investitora. Cilj ovog multidimenzionalnog poduhvata je da omogući zainteresovanim ljubiteljima umetnosti i kolekcionarima da prošire svoja znanja o savremenoj umetnosti, da definišu preferencije, kao i da ih podrži i usmeri u izgradnji koherentnih umetničkih kolekcija. Galerija Novembar ima za cilj da istakne pre svega kulturne i umetničke vrednosti savremene umetnosti ne zanemarujući i njene finansijske aspekte, pokušavajući istovremeno da doprinese razvoju umetničkog tržišta u Srbiji i regionu. Program galerije, od samog osnivanja do danas usmeren je na problem emigracije umetnika iz Srbije i regiona u zemlje razvijenije kulture. U tom pogledu kustoski tim Galerije je u stalnoj potrazi za umetnicima iz Srbije i regiona. Mnogi od njih izgubili su kontakt sa lokalnom scenom i ne znaju kako da joj pristupe, dok postižu zapažene rezultate i grade respektabilne karijere u inostranstvu. Galerija se u ovom slučaju postavlja kao konektor i posrednik, pozivajući umetnike da izlažu, povezuje ih ponovo sa domovinom i stavljaja ih u direktan kontakt sa lokalnim kolekcionarima i ljubiteljima umetnosti.

Radno vreme

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

12.0020.00

10.0018.00

10.0014.00

Lokacija