KC GRAD

KC GRAD

Adresa:

Braće Krsmanović 4

Beograd

KC GRAD dešavanja

KC GRAD - Kulturni Centar Grad GRAD – Evropski centar za kulturu i debatu, poznat i kao KC GRAD, otvoren je 2009. godine. Proizvod je zajedničke inicijative Kulturnog fronta Beograda i amsterdamske fondacije Felik Meritis. KC Grad se nalazi u starom magacinu koji se nalazi u starom, zapuštenom i zapuštenom industrijskom naselju u samom srcu Beograda, na obali reke Save. GRAD organizuje izložbe, konferencije, debate, promocije knjiga, radionice, muzičke programe, projekcije filmova i mnoge druge događaje. Kroz sve svoje programe i aktivnosti, kao i saradnju koja se uspostavlja na regionalnom i evropskom nivou, KC Grad koristi moć kulture i umetnosti da doprinese društvenoj koheziji, kulturnoj participaciji, mobilnosti umetnika i kulturnih radnika i promociji ljudskih prava.

Lokacija