Kulturni centar Zrenjanina: KCZR

Kulturni centar Zrenjanina: KCZR

Kulturni centar Zrenjanina: KCZR dešavanja

Kulturni centar Zrenjanina je osnovan 1978. godine pod imenom Dom mladosti. Tokom 35 godina postojanja organizovani su raznovrsni kulturni, obrazovni i zabavni programi. Glavne aktivnosti Kulturnog centra Zrenajnina realizuju se u okviru: pozorišnog, dečijeg, filmskog, tribinskog, muzičkog i izložbenog programa, a značajno mesto zauzima sopstvena produkcija i izdavačka delatnost.

Radno vreme

08.0016.00

08.0016.00

08.0016.00

08.0016.00

08.0016.00

10.0014.00

Lokacija