Galerija Matice srpske

Galerija Matice srpske

Galerija Matice srpske dešavanja

Nema dešavanja :(

Mi verujemo da je muzej u 21. veku središno mesto estetskog doživljaja, dijaloga, učenja, kreativnog razmišljanja i neponovljivog iskustva. Stoga, kolekciju koju baštinimo proučavamo, čuvamo i prezentujemo u skladu sa najvišim standardima struke jer verujemo da je ona naša najveća snaga. Koristimo je kako bismo kreirali jedinstvene sadržaje koji povezuju prošlost i sadašnjost, a u aktuelnom trenutku nude odgovore na pitanja o vrednostima, osobenostima i dometima nacionalne umetnosti u širem evropskom kontekstu. Mi verujemo u stvaralačku snagu ljudi ‒ umetnika, kustosa, konzervatora, kolekcionara, dobrotvora ‒ svesni da samo zajedničkim zalaganjem možemo ostaviti trag u istoriji kulture i umetnosti naše zemlje i našeg vremena.

Radno vreme

10.0020.00

10.0020.00

10.0020.00

10.0022.00

10.0018.00

10.0018.00

Lokacija


Galerija Matice srpske prošla dešavanja