Zamka :: Nikita Živanović

Vreme:

19–27. april 2024.

Otvaranje u 18:00

Mesto:

Klub Akademija

Beograd

Klub Akademija
Slika za Zamka :: Nikita Živanović

Poslednja izmena: 26. apr 2024.

u okviru DUP
„Nada za budućnost — sinergija narativa i ambijentalnih instalacija“

Doktorski umetnički projekat „Nada za budućnost — sinergija narativa i ambijentalnih instalacija“ čine dve samostalne izložbe pod nazivom „Poslednje putovanje“, realizovane tokom marta 2022. godine u Galeriji FLU, i „Zamka“ koja će biti realizivana u aprilu 2024. godine u prostorima bivšeg kluba „Akademija“. Motiv za nastanak ovog projekta je želja da se oslove ekološki problemi, pre svega problem zagađenja životne sredine i gubitak staništa i biodiverziteta, kao i pitanje neetičkog tretmana životinja. Glavni akteri narativa koji prati ovaj projekat su devojčica Nada i Silvi, fiktivno stvorenje koje je postalo njen saputnik, dok je njihov odnos aluzija na naš odnos sa prirodom. Ovaj narativ funkcioniše dvosmerno i čine ga dve osnovne celine koje su jedinstvene, a povezane. Sa jedne strane imamo pisani segment u vidu Nadinog dnevnika, a sa druge imamo samostalne izložbe kao izdvojene fragmente šire priče. Ova dva segmenta se međusobno uslovljavaju tokom procesa stvaranja. Obe izložbe su fokusirane na transformisanje prostora i stvaranje određenog ambijenta koristeći skulpture, digitalne medije, interaktivne objekte, crteže, fotografije, zapise, ambijentalni zvuk i prirodne materijale. Publika je podstaknuta na intreakciju, samostalno promišljanje i istraživanje tema obrađenih u okviru izložbi. Ceo projekat je dokumentovan i na sajtu

Nikita Živanović rođena je 1995. godine u Beogradu. Završila je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 2020. godine u klasi prof. Mrđan Bajić i prof. Radoš Antonijevića na vajarskom odseku. Dugogodišnji je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a dve školske godine je bila stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Pored mnogih drugih izložbi, bila je jedan od učesnika dve inkluzivne izložbe „U dodiru sa...“ i „Plava izložba“ koje su realizovane u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti u Beogradu. Oba dela koja je umetnica realizovala na toj izložbi privremeno su ustupljena MSU. Dobitnica je nagrade Nagrada FLU za skulpturu u materijalu - nagrada za skulpturu u kamenu i nagradu “Vrta dobre nade” - nagrada za rad na temu životinja za osnovne i master studije. Zimski semestar tokom master studija 2019. godine je provela na studentskoj razmeni u Kini na Sian akademiji likovnih umetnosti. Iste godine je učestvovala na simpozijumu kamena u Oronsku, Poljska. Tokom letnjeg semestra 2021. obavljala je poslove pomoći u nastavi na Vajarskom odseku, kao student prve godine doktorskih studija na Fakultetu likovnih umetnosti. Učestvovala je na mnogim izložbama od kojih su i „Mladi ‘22“, Umetnička galerija Nadežda Petrović, „Mastered out”, Nova galerija vizuelnih umetnosti, „Vajari i vajarke Srbije”, UP Cvijeta Zuzurić, Trijenale proširenih medija - „Rekonekcija“, Impakt Hub, „Perspektive XXXV”, Nacionalna galerija umetničkih dela, Beograd i Narodni muzej Veliko Gradište, The Final Show of Course “Space Composition”, YunYu building XAFA i mnoge druge. U martu 2022. godine realizovala je samostalnu izložbu pod nazivom „Poslednje putovanje” u okviru projekta „Nada za budućnost – sinergija narativa i ambijentalnih instalacija” na kojem radi tokom doktorskih studija. U svom dosadašnjem radu uglavnom se bavila ekološkim problemima. Oslanja se na tradicionalne vajarske medije, poput skulptura od kamena i terakote, kao i na ambijentalne i druge instalacije, naraciju, digitalne radove itd.

Website: https://www.nikitazivanovic-hopeforthefuture.com/

Slična dešavanja


Klub Akademija dešavanja

Nema više ništa :(