Utočište :: Saša Montilj

Vreme:

9. maj – 1. jun 2024.

Otvaranje u 12:00

Mesto:

Galerija RTS

Beograd

Galerija RTS
Slika za Utočište :: Saša Montilj

Poslednja izmena: 25. maj 2024.

Saša Montiljo je jedan od najuglednijih slikara mlađe generacije. Njegove slike su odraz preispitivanja i traganja, u suštini poetične i filozofske, prepune simbola. U isto vreme dela Saše Montilja nam prenose lepotu sveta, planete na kojoj boravimo. Ekološki aspekt njegovog slikarstva prepoznat je širom sveta.

Saša Montiljo "Utočište"

Bistrina i iskrenost kojom Saša Montiljo posmatra i razume svet, i prenosi ih u osobena likovna dela, svakim novim ciklusom iznenađuju snagom stilskih pomaka i tek naznačenim motivskim dostignućima. Kao što priroda bešćutno živi u promenama, tako umetnik traži suštinu - hrabro pristupajući slikarstvu kao stalnom promišljanju.

Njegovo stvaralaštvo izuzetne je estetike, studioznih kompozicionih rešenja i bujne pejzažne atributivnosti, a počiva na prožimanju simbolizma i magijskog realizma. Suptilnost svetlosti, treperenje vazduha i boje, izazivaju dilemu u posmatraču - da li je pred njim realan prizor ili je to umetnikova impresija?

I to jeste suština magijskog realizma, kojom ovaj samorodni slikar vlada duže od dve decenije.

Montiljov tematski opus kreće se od dramatičnih pejzaža, lirskih, ali i uznemirujućih prizora šume, do portretskih prikaza njenih bića.

Lajtmotiv postavke svakako i jesu šume, u čijim jedinstvenim atmosferama prepoznajemo vezanost za arhetipsko. Spajanjem viđenog i imaginarnog, uvođenjem ličnog i magijskog u prizorima monumentalnih, čvornovatih stabala, kao i šuma raskošnog kolorita, sagledavamo vezu sa utočištem - onim praiskonskim, jer drveće ima korenje u našim precima. Ono je na metafizičkom nivou znamenje povezivanja dva antipoda - života i smrti, a šume su polazište za interpretaciju duhovnog promišljanja. Naglašenih krošnji, njihova koloritna treperavost vidljiva je kroz sva četiri godišnja doba, specifičnog pristupa fenomenu svetlosti.

Bića šume prefinjenih su čula - vukovi, srne, veverice, gavrani i sove. Ona žive slobodno i sigurno u utočištu, okružena prirodom. Mirnog stava, direktno nas posmatraju, jer je šuma, simbol tajanstvenog i nepojmljivog, zapravo i zaštitnik tih bića.

Sove, simboli intuicije, čest su motiv na Sašinim slikama, u prizorima gde vladaju umbrom i crvenom, s mostovima koji su spona između postojećih i nevidljivih svetova ili u portretskim slikama gde nas zadivljuju očima. Na izložbi je predstavljeno i desetak drvenih skulptura sova, svedenijih boja... statičnih ili u pokretu. Neke nas netremice proučavaju, a druge žmure dok gledaju u budućnost.

Lane, kao univerzalni simbol bezazlenosti i dobrote, novi je junak nekoliko Montiljovih likovnih priča, u kojima je smešteno u zimske prizore, plavetnih tonova.

Predelima nedirnute prirode Saša ukazuje na subjektivan osećaj slobode koji ona izaziva, kao i potrebu za empatijom koju bi trebalo da imamo prema svakom živom biću.

Neke od slika urađene su iz netipičnih rakursa, zadivljujućeg kolorita, sa stepenicama koje vode u nepoznato. Druge streme visinama, poput nekih pagoda. Privlače nas u svetlost, znamenje univerzalne dobrote. Nasuprot njima, drveni mostovi nas vuku u ambis, koji je simbol unutrašnjeg nemira.

Ikonografski gledano, još nekoliko motiva je repetitivno kroz Montiljovo stvaralaštvo. Oblaci, paperjasti, a katkad zastrašujući (nad žitnim poljima, močvarama, poljima maslačaka, ravnicama ili kao glavni protagonisti slika) - simboli su preobražaja. Nekad su prozračni i osunčani, a najčešće teški i slojeviti.

Sunce asocira na dan i zrači snagom, energijom i toplinom, pa je takav i kolorit kompozicija koje ga vizuelizuju. Mesec je simbol noći, povezan s nagonskim, nesvesnim i instinktivnim. Pratimo ga kroz nekoliko slika različite atmosfere i godišnjih doba.

Prolaznost sagledavamo kroz motiv ljuljaški. Vešto su utkane u par slika, a pokreće ih vetar, posrednik između zemaljskog i nebeskog.

Kuriozitet postavke su umetničke fotografije jedinstvenih viđenja i perspektiva Zemuna, u kome Saša Montiljo živi i stvara. One su u galeriji Radio Televizije Srbije - po prvi put na ovaj način predstavljene javnosti.

Karakteriše ih neposrednost, vizuelna ekspresija, energija i emocija... jer je autor oslobođen pravila i duboko povezan s vizuelnim. Osluškuje i fotografiše: svetlost, ljude i prirodu. I to je vrsta njegovog utočišta.

Neki od snimaka su poput impresionističkih slika, drugi realistični. Rafinirano, ali i spontano, istražuje kompozicije kadra, igre blende, ekspozicije i rastakanja svetlosti. Beležeći svakodnevne prizore, zadire u suštinsku energiju vidljivog.

Samorodni likovni put Saše Montilja iznedrio je stvaraoca koji virtuozno materijalizuje misli i osećanja, u atmosferi prirode koja korespondira sa atmosferom duše. Osvežava koloritom i slavi lepote prirode, ali ukazuje i na dobrotu kojom nas opominje naše ljudsko postojanje.

U Beogradu, aprila 2024.
Maja Živanović, likovni kritičar

O AUTORU

Saša Montiljo je rođen 1978. godine u Beogradu.
Slikarstvo je učio kod profesora Aleksandra Lukovića Lukijana.

Član je ULUPUDS-a i ima status slobodnog umetnika.

Dobitnik je godišnje nagrade ULUPUDS-a za 2015. godinu.

NAJZNAČAJNIJE IZLOŽBE:

2023.Galerija „Nikola Radošević, Beograd
2019. Galeria ULUS, Beograd
2018. Likovni centar grada Zagreba
2018. Transformart galerija, Beograd
2017. UK „Parobrod“, Beograd
2016. Galerija centra za kulturu, Mladenovac
2016. Galerija SUMMART, Istanbul
2015. Museo di Sant Agoustino, Đenova
2015. Focus Europa, Kulmbach, Nemačka
2015. Galerija SKC, Beograd
2015. Galerija Singidunum, Beograd
2014. Radul-begov konak, Zaječar
2012. Hol Narodne banke Srbije, Beograd
2011. UK „Vuk Karadžić“, Beograd
2010. UK „ Vuk Karadžić“, Beograd
2003. Galerija „Geca Kon“, Beograd
1999. Galerija „Andergraund“, Beograd

Literatura u kojoj su objavljena dela ovog autora:
 
1. “SLUŽBENA DUŠA”, knjiga pesama Arsena Dedića, 2006.
2. “SAŠA MONTILJO-SLIKE” monografija dela od 2000.-2012.
3. “KNJIŽEVNOST” 2012.
4. “TRAG”, časopis za književnost, umetnost i kulturu, 2017.
5. “DOPISIVANJE NEMUŠTOG”, prozno delo Momčila Bakrača, 2017.
6. “SVETLO PUTEŠESTVO”, knjiga poezije, Momčilo Bakrač, 2017.
7. “ PIGMALION 2018”, monografija likovne kolonije Pigmalion, 2018.
8. “GloArt top 100”, monografija sto najboljih učesnika GloArt rezidencije, 2019.

www.montiljo.com

facebook.com/montiljo

instagram.com/sasamontiljo
instagram.com/owl_sculpture

instagram.com/montiljo_photography

Flajer za Utočište :: Saša Montilj

Flajer za Utočište :: Saša Montilj

Slična dešavanja