Crna kuća - Omladinski centar CK13

Crna kuća - Omladinski centar CK13

Crna kuća - Omladinski centar CK13 dešavanja

Nema dešavanja :(

“Omladinski centar CK13” je alternativni i edukativni prostor namenjen podsticaju i razvoju društvenog angažmana i političkog aktivizma pre svega mladih, koji podrazumeva visok stepen samoorganizacije i samoodrživosti aktivnosti mladih generacija i njihovih nezavisnih akcija.

Lokacija