Galerija Grafički kolektiv

Galerija Grafički kolektiv

Adresa:

Dragoslava Jovanovića 11

Beograd

Galerija Grafički kolektiv dešavanja

Od svog osnivanja 1949. godine, zajedno sa galerijom, bio je i danas je, jedan od vodećih umetničkih centara u Srbiji (i ex-Jugoslaviji). Kroz istoriju ove galerije može se pratiti razvoj grafike u drugoj polovini 20. veka u nacionalnim i internacionalnim okvirima. Promovisanjem grafike, grafičkog dizajna i drugih oblika vizuelnih umetnosti, GK deluje kao medijator u kritičkoj recepciji značajnih fenomena u savremenoj umetničkoj praksi. Profesionalni ugled GK je zasnovan na raznovrsnom programu, visokim kriterijumima, tradiciji i entuzijazmu; otvoren je za nove pojave, pravce, eksperimente. Radno vreme: Radnim danima 12-19 h, subotom 12-15h, nedeljom ne radi

Radno vreme

12.0019.00

12.0019.00

12.0019.00

12.0019.00

12.0019.00

12.0015.00

Lokacija