Izložba :: Gordan Nikolić

Vreme:

10–28. maj 2024.

Otvaranje u 19:00

Mesto:

Galerija SKC

Beograd

Galerija SKC
Slika za Izložba :: Gordan Nikolić

Poslednja izmena: 25. maj 2024.

ARTE galerija
Studentski kulturni centar
i galerija DAR MAR

GORDAN NIKOLIĆ

„Možda bi poznata distinkcija Gillesa Deleuzea: Figuralno–Figurativno (koju je uveo povodom Francisa Bacona), mogla da se primeni pri pokušaju tumačenja slikarskog jezika Gordana Nikolića. Po toj distinkciji Figurativno je ekvivalentno predstavljanju, ono je narativno i opisno; nasuprot tome, Figuralno (proisteklo iz pojma Figura, ili, bolje, čista Figura), uprkos postojanju predmetnog podatka, podrazumeva odstranjenje ili makar potiskivanje predstave u korist slikarskog čina, u ime slike kao rezultata postupka i procesa slikanja. A to je upravo slučaj Gordana Nikolića u čijim slikama i čitavim ciklusima postoji upravo predmetni podatak, Figura: maska, lobanja, lik poznatog pevača, ali nipošto kao motiv koji valja opisati, nikada kao cilj koji treba dostići. To je, pre svega, početni impuls od koga umetnik polazi, da bi tokom rada taj predmetni podatak prerađivao (što je bitno različito od dorađivao) na mnoštvo različitih načina vođen namerom istovremene gradnje i razgradnje slike. Ta slika – na prvi pogled možda paradoksalno – nikada nije apstraktna, jer uvek čuva makar najudaljeniji trag polaznog motiva, ali nije figurativna, ponajmanje predstavljačka, jer je taj trag predstave bitno ne obavezuje pri utvrđivanju procesa, smisla i značenja ove slikarske operacije.“

Ješa Denegri

IZLOŽBA I MONOGRAFIJA

Prilikom otvaranja izložbe biće predstavljena i štampana bilingvalna monografija GORDAN NIKOLIĆ. Autori tekstova u monografiji su Bojana Burić, Ješa Denegri, Ljubomir Gligorijević, Ljiljana Slijepčević, Ivana Benović i Olivera Janković, a izdavači su galerije ARTE i DAR MAR iz Beograda.

Trajanje izložbe

10 – 28. maj 2024. (Galerija SKC)

maj – jun 2024. (Galerije ARTE i DAR MAR)

Flajer za Izložba :: Gordan Nikolić

Flajer za Izložba :: Gordan Nikolić

Slična dešavanja


Galerija SKC dešavanja

Nema više ništa :(