Emotivne mape: Vesna Pavlović

Vreme:

15. jun – 15. sep 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za Emotivne mape: Vesna Pavlović

Poslednja izmena: 17. jun 2024.

U okviru likovnog i diskurzivnog programa Emotivne mape Centar za kulturnu dekontaminaciju sa zadovoljstvom najavljuje otvaranje izložbe velikog formata fotografkinje Vesne Pavlović u subotu 15. juna u 12 časova, kao i niz programa, autorskih vođenja, predavanja, performansa, poetskih večeri, koji su osmišljeni oko postavke renomirane autorke.

Međunarodni umetnički i teorijski projekat Emotivne mape započet je 15. aprila ove godine performansom masovnog rendanja zaleđenih pomorandži, i do 15. septembra okupiće i angažovati vizuelne i druge umetnike i grupe, teoretičare i aktiviste u okviru postavke u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Izložba Emotivne mape Vesne Pavlović predstavlja refleksivni povratak na njene fotografske instalacije i  dokumentarne radove nastale tokom devedesetih godina u Srbiji i SAD. Izložba govori o vremenu devedesetih kroz sudar i preplitanje višestrukih krajnosti: s jedne strane, poleta novih formi društvenosti potaknutog razvojem interneta i digitalne tehnologije i jačanjem civilnog društva, a s druge tragičnim raspadom Jugoslavije kroz nacionalističke ratove, period izolacije i građanskih pobuna.

Fotografski ciklusi Vesne Pavlović aktuelizuju pitanja političke odgovornosti, građanske neposlušnosti i otpora mašineriji rata i socijalne i ekonomske obespravljenosti. Slike protestnog života na ulicama Beograda i akcija anti-ratne scene devedesetih govore o istrajnosti i upornosti, otporu i empatiji – slike koje pozivaju na nove politike solidarnosti u vremenu kolapsa političkih i društvenih instrumenata promene, globalnog poraza levih politika i ekspanzije reakcionarne desnice.

Izložba je koncipirana kao mesto okupljanja različitih umetnica i grupa, teoretičarki i aktivistkinja, u duhu specifične fotografske prakse umetnice koja se od samih početaka razvija kroz mrežu saradnji i polje razmena. Kroz veliki broj fotografija postavljenih u dijalošku mapu prostornih i značenjskih konstelacija Vesna Pavlović preispituje autoritet jedinstvene istine dokumentarne fotografske slike, dodirujući granice izdržljivosti medija (analogne) fotografije, njene materijalnosti, objektnosti i propadljivosti.

Kompleksnu izlagačku strukturu različitih modaliteta fotografskog – od konceptualne i relacione fotografije, do „proširenog polja fotografije“ i „fotografskog oprostorenja“ – povezuju punktuirani motivi suncokreta, sunca, narandžinih sokova i mirisa kao elemenata perzistentne pobune i „žudnje za životom“.

Kustoski tim čine dr Jelena Vesić i dr Ana Miljanić.

Slična dešavanja


Centar za kulturnu dekontaminaciju: CZKD dešavanja

Nema više ništa :(