Centar za kulturnu dekontaminaciju: CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju: CZKD

Centar za kulturnu dekontaminaciju: CZKD dešavanja

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) je neprofitna kulturna institucija čiji je rad zasnovan na kritičkom mišljenju i kulturnoj i umetničkoj produkciji. Kulturnim i društvenim angažmanom, koji je uključio više hiljada ljudi, CZKD artikuliše inicijative politizacije i repolitizacije javnog prostora, kulture i umetnosti.

Lokacija


Centar za kulturnu dekontaminaciju: CZKD prošla dešavanja

Nema prošlih dešavanja :(