Velika nagrada FLU :: Milan Kacevski

Vreme:

8–21. maj 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za Velika nagrada FLU :: Milan Kacevski

Poslednja izmena: 7. maj 2024.

Izložba radova Milana Kacevskog, dobitnika Velike nagrade Risto i Beta Vukanović, slikari za 2021. godinu.

Kao jedna od najstarijih i najznačajnijih nagrada Akademije/Fakulteta, Velika nagrade Risto i Beta Vukanović, slikari (Velika Beta), nosi posebnu odgovornost Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti i studenta-dobitnika.

Na kraju svake akademske godine, komisija za dodelu ove nagrade (koju čine dekan i članovi-profesori nastavno-umetničkog veća FLU) bira i nagrađuje studenta, čije stvaralaštvo je u proteklom periodu bilo najbolje, od svih studenata završnih master studija sa svih odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

Velika nagrade Risto i Beta Vukanović, slikari (Velika Beta) ustanovljena je dopisom Bete Vukanović, 25. septembra 1965. godine, tadašnjoj Akademiji (sada Fakultetu) likovnih umetnosti u Beogradu, i u početku, bila je novčana nagrada, i njeni dobitnici putovali su u inostranstvo, sa ciljem upoznavanja radova velikih, starih majstora izloženih u evropskim muzejima. Godiine 2003. godine, Velika Beta prestaje da bude novčana, tako da se dobitniku dodeljuje povelja i organizuje samostalna izložba radova u Galeriji FLU. U periodu, od 2007. do 2021. godine, uspostavljena je saradnja/razmena između Fakulteta likovnih umentosti i grada Diseldorfa (Nemačka), tako da su nagrađeni stduenti odlazili i na jednomesečna usavršavanja u Diseldorf, dok je Fakultet likovnih umetnosti njihovim (po konkursu) odbranim umetnicima omogućavao umetnički boravak u Beogradu.

Od 8. do 21. maja 2024. godine, u Galeriji FLU, realizuje se izložba slika i crteža Milna Kacevskog, dobitnik Velike nagrade Rista i Beta Vukanović, slikari, za školsku 2020/2021. godinu.

U svojim slikama i crtežima, Milan Kacevski ne bavi se velikim idejama i društevno-angaživanim komentarima, već se trudi da iskaže i dodirne u drugima ono što je ljudsko i primalno u svakome, tugu, setu, usamljenost; ono što se ne može rečima precizno i u potpunosti opisati, jer značenja ''idu ispod reči'' u neverbalne, emotivne delove bića.

Nadahnut starom umetničkom tematikom pejzaža, Milan Kacevski izvodi svoje slike u tradicionalnoj tehnici ulja na platnu, koju je tokom procesa nastnaka radova tehnološki istraživao i koja mu je, zbog svojih osobina, najviše odgovarala za rad. Slikarska dela većih su formata, jer su kreirana iz poriva za stvaranjem slika, koje svojom veličinom obuhvataju posmatrača i uvlače ga u sebe, u svet tame, samoće i introspekcije.

Kao i na slikama, i na crtežima, Milan Kacevski prikazazuje šumske pejzaže, sa tom razlikom što na crtežima stavlja veći akcenat na svetlost i tamu, koja dopire do prvog plana, do pozicije stvaraoca/posmatrača, koji iz mraka gleda u svetlost. Kacevski za stvaranje svojih crteža upotrebljava ugalj, jer je idealan za istaživanje svetlosti i tame i njihovih međusobnih odnosa. Plemenitost uglja kao materijala, u kombinaciji sa površinom papira, koji je prirodno požuteo od višedecenijskog stajanja, daje još jednu tajanstvenu notu radovima koji prikazuju prirodu.

Olivera Erić
kustos-dokumentarista FLU

Slična dešavanja


Galerija FLU - Fakultet likovnih umetnosti dešavanja