ODSUSTVO/PRISUSTVO I SKRIVENO TREĆE

Vreme:

2–30. april 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za ODSUSTVO/PRISUSTVO I SKRIVENO TREĆE

Poslednja izmena: 12. apr 2024.

Izložba Odsustvo/prisustvo i skriveno treće ima jedinstven zadatak da prikaže optičke, analogne i digitalne meditacije realizovane kroz format i formu školskih zadataka na predmetima Fotografsko istraživanje, Dokumentarna fotografija, Digitalna umetnost i Vizuelne komunikacije.

Naslov se i na komičan način poigrava sa evidencijom i administracijom prisustva studenata na predavanjima i vežbama što često predstavlja frustraciju predavača pred ne/mogućnošću izvođenja nastave.

Studenti su kroz formate zadataka ohrabreni da realizuju sopstveno umetničko istraživanje koje po metodologiji i izvođenju poprimaju okvire medija u kojima su realizovani, ali i šire - deluju u proširenom polju. To prošireno polje je krevet, ulica, stadion, livada, plaža, njiva ili okean po kojem se kreću pounutreno ili pospoljeno, svako prema sopstvenim kapacitetima.

Istraživačke tehnike često imaju dnevničke karakteristike i strukturu jer se na time line-u nekog određenog intervala života tako lakše prati čega sve tu ima, čega nema i otkriva nešto neočekivano a što doprinosi kritičkom doživljaju turbulentnih okolnosti u kojima se odvija svakodnevica.

Radovi nastali na predmetima kod profesora Aleksandrije Ajduković, Predraga Terzića i Isidore Nikolić su realizovani u medijima analognog foto kolaža, fotografije sa višestrukom ekspozicijom, video rada, tekstila, kao i skulpture.

Izlažu studenti Andrea Kuzmanović, Andrej Alfirević, Anđela Bucalović, Vanja Ivanović, Vida Petrović, Ivan Bukušić, Jelena Novaković, Jovana Dabić, Katarina Stanojlović, Luka Dragović Černogorski, Marko Mihailović, Milica Krstović, Milica Milenković, Mina Stojadinović, Mihailo Dimitrijević , Nađa Ristović, Nevena Veličković, Sara Ećimović, Sara Marović, Selena Kučević, Suzana Ivanović

O departmanu

Povezivanjem umetnosti, dizajna, humanistike i novih tehnologija, Departman za digitalne umetnosti neguje jedinstven interdisciplinarni obrazovni pristup, koji studentima omogućava sticanje praktičnog i teorijskog znanja iz oblasti digitalnih medija: fotografije, videa, vizuelnih komunikacija, kreativnog kodiranja i dizjana zvuka, kao i artikulacije kritičkog mišljenja.

Savremenom društvu, u sve većoj meri digitalnom, nedostaju autentični i promišljeni stvaraoci sposobni da zamišljaju, sagledavaju i oblikuju nove stvari i nove stvarnosti. Kao odgovor na to, Departman za digitalneumetnosti u svom programu priprema svoje studente za stvaralački i istraživački rad u oblastima kao što su vizuelne metnosti, dokumentarni, animirani i igrani film, primenjena muzika, dizajn publikacija i fotografija.

Programe je osmislio tim posvećenih, ostvarenih, mladih i iskusnih profesora, umetnika, dizajnera, praktičara i teoretičara.

Dr Aleksandrija Ajduković, docentkinja na departmanu za digitalnu umetnost FMK, vodi predmete iz oblasti dokumentarne fotografije i kreativne postprodukcije. Kroz portretisanje slučajnih prolaznika, naturščika-modela beleži fenomene i njegove svakodnevne refleksije u domenu mode, pop culture i lifestyle-a (ne)urbanih sredina.

Istupom ka kinematografiji, ukazuje na povezanost fotografije i filma, odnosno filmom pojačava utisak spontanosti, kao jedne od glavnih strategija pri dokumentarističkom načinu beleženja.

Mr Isidora Nikolić, profesorka na departmanu za digitalnu umetnost FMK, vodi predmete iz oblasti vizuelnih komunikacija i dizajna publikacija. Autor je brojnih vizuelnih ideniteta, oblikovanja publikacija, prostornih grafika, radionica i izložbi iz oblasti dizajna i savremene umetnosti. Jedan je od osnivača dizajn seminara u Istraživačkoj stanici Petnica, kao i međunarodne konferencije (Grafički) Dizajner:

Autor ili univerzalni vojnik.

Dr Predrag Terzić, redovni profesor na departmanu za digitalnu umetnosti FMK, vodi predmete iz oblasti digitalne umetnosti, novih medija, instalacija i VR. Kroz svoj umetnički rad bavi se pitanjem slike i upotrebom prostora kroz različite medije. To je polje delovanja koje je zanimljivio za istraživanje, jer smo tu slobodni da sve menjamo, učinimo drugačijim ili otelotvorimo kroz upotrebu softvera.

Slična dešavanja