Boje života: Nadežda Petrović

Vreme:

14. feb – 1. apr 2024.

Otvaranje u 12:00

Slika za Boje života: Nadežda Petrović

Poslednja izmena: 12. apr 2024.

U okviru zvaničnog obeležavanja Dana državnosti – Sretenje 2024. godine, Muzej savremene umetnosti je priredio izložbu dela jedne od najznačajnijih srpskih slikarki Nadežde Petrović, pionirke modernizma i jedne od glavne utemeljivačice srpskog modernističkog slikarstva 20. veka.

Izložba Nadežda Petrović – Boje života predstavlja jedan mogući pogled na značajan opus Nadeždinog slikarstva u kojem dominiraju svi žanrovi, od pejzaža, porteta, aktova i figuralnih kompozicija, nastalih tokom različitih umetničkih perioda njenog stvaralaštva, s ciljem upoznavanja publike sa manjim segmentom njenog celokupnog opusa, većinom delima koja čine deo kolekcije Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, ali i pojedinim delima iz fonda Muzeja grada Beograda, Galerije Matice srpske, Novi Sad i Muzeja Jugoslavije.

Nadežda Petrović (1873 – 1915) je ličnost koja zauzima značajno mesto u istoriji Srbije kao izuzetna slikarka, fotografkinja, prosvetna radnica, likovna kritičarka, aktivistkinja u borbi za ženska prava i angažovanju za rešavanje aktuelnih društveno-političkih pitanja, u periodu istorijskih i umetničkih previranja početkom 20. veka. Njena ličnost i delo se nakon više od jednog veka mogu sagledati kao pionirski poduhvat žene koja je gotovo u svemu čime se bavila bila predvodnica, a najviše na umetničkom polju. Nadeždin pristup slikarstvu je rezultat školovanja u Minhenu i boravaka u Parizu i Italiji, ali i konstatnog vraćanja voljenoj Srbiji, što će se reflektovati kroz teme koje nose predznak nacionalnog. ‹ ›

Glavno obeležje umetnosti Nadežde Petrović je modernizam koji se kroz njen umetnički opus može sagledati i podeliti na nekoliko perioda: vreme školovanja u Minhenu, srbijanski period u više faza, rȃna kada stvara u stilu impresionizma, i kasnija kada nastaju dela bogatog kolorističkog ekspresionizma; potom odlazi u Pariz gde nastavlja sa usvojenim kolorizmom i dostiže potpunu zrelost, i na kraju ratni period, u kom učestvuje kao bolničarka, slika dela inspirisana rodnim podnebljem, u stilu ekspresionističkog kolorizma. Slikala je sa podjednakim interesovanjem i umetničkim žarom pejzaže, portrete i figuralne kompozicije. Zajednički imenitelj za njeno slikarstvo koji i danas svi prepoznaju je snaga boje i gesta, kao lični stavovi i život, koji su obojili predele i ljude srpskog podneblja sa kojeg je potekla.

Kustoskinja izložbe: Mišela Blanuša

Muzej savremene umetnosti se zahvaljuje na pozajmici dela: Muzeju grada Beograda, Galeriji matice srpske, Novi Sad i Muzeju Jugoslavije; dozvoli za korišćenje i reprodukovanje dokumentarnog materijala: Milošu Kolaržu i Radio televiziji Srbije.

Slična dešavanja