Tranzicije: Jelena Milatović

Vreme:

24. jun – 5. jul 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za Tranzicije: Jelena Milatović

Poslednja izmena: 22. jun 2024.

Izložba predstavlja aluziju na prirodu emocija i stanja uma, predstavljajući akumulaciju mentalnih procesa. Zamrznuti momenti na slikama daju vremena za analizu mogućih posledica i navode na suočavanje sa neizbežnim. U pitanju su tranzicije u stanje preplavljenosti osećanjima.

Voda je korišćena kao vizuelni motiv za strah, prikazan kao talasi koje ignorišemo, dok oni nas ne. Očigledan rezultat neukroćene plime je da objekti prestaju da budu upotrebljivi.

Kombinacija tmurnih, mračnih vodenih tonova i čistih, svetlih boja stvara kontrast, naglašavajući njihove različitosti i pojačavajući doživljaj prikazanih scena. Slike su nastale na osnovu slučajnih prizora iz mašte, ali su zasnovane na reanosti. Primesa prisutne nerealnosti odražva emocionalno međustanje.

Biografija

Jelena Milatović (1998, Moskva) završila je Srednju likovnu školu u Cetinju, smer likovni saradnik – slikar, 2017. godine. Iste godine upisuje Fakultet likovni umetnosti u Beogradu, odsek – slikarstvo. Osnovne i master studije završila 2022. godine u klasi profesora Zorana Dimovskog. Dobitnica je Velike nagrade Risto i Beta Vukanović, slikari 2022. godine. Trenutno živi i radi u Beogradu.

Slična dešavanja


Galerija FLU - Fakultet likovnih umetnosti dešavanja