Nagrađeni studenati FLU 2023/24

Vreme:

12–21. jun 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za Nagrađeni studenati FLU 2023/24

Poslednja izmena: 12. jun 2024.

Izložba radova nagrađenih studenata za školsku 2023/2024. godinu.

SPISAK NAGRAĐENIH STUDENATA 2024.

Velika nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Rista i Beta Vukanović, slikari“
Ksenija Popović,
master akademske studije na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Olivera Parlić Karajanković, red. prof.

Nagrada „Fondacije mr Miodraga Janjuševića, akademskog slikara“
Filip Savković,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Zoran Dimovski, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za crtež – studiju velikog formata 1. godina osnovnih studija
Aleksandra Tanasković,
prva godiina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Milan Antić, vanr. prof.

Andrej Žikić,
prva godiina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Đurđa Sivački, docent

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za sliku – studiju u boji velikog formata 2. godina osnovnih studija
Stanislava Blagojević,
druga godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Svetlana Volic, vanr. prof.

Nagrada „Fondacije mr Miodraga Janjuševića, akademskog slikara“
Filip Savković,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Zoran Dimovski, red. prof. 

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Stevan Knežević“ za crtež 3. i 4. godina osnovnih studija
Mihaela Vučinić,
treća godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Zoran Dimovski, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Stevan Knežević“ za crtež master studije Aleksandar Jovanović,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Vesna Knežević, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Ljubica Cuca Sokić, slikar i profesor Akademije likovnih umetnosti“
Ognjen Grujić,
treća godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Branko Raković, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za grafiku
Katarina Rakić,
master akademske studije na Grafičkom odseku
Klasa: dr um. Vladimir Milanović, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Boško Karanović“ za grafiku
Nevena Stojinov,
master akademske studije na Grafičkom odseku
Klasa: dr um. Vladimir Milanović, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Marko Krsmanović” za inovativni pristup grafici
Maja Vranić,
master akademske studije na Grafičkom odseku
Klasa: dr um. Vladimir Veljašević, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za mali format grafike
Radimla Korać,
master akademske studije na Grafičkom odseku
Klasa: dr um. Vladimir Milanović, vanr. prof.

Prva nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za mozaik
Jelena Stanišić,
treća godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Predmet Zidno slikarstvo-mozaik vode: dr um. Zoran Graovac, red. prof., dr um. Snežana Jovčić Olđa, red. prof. i dr um. Goran Jović, vanr. prof.

Druga nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za mozaik
Milica Miljković,
treća godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Predmet Zidno slikarstvo-mozaik vode: dr um. Zoran Graovac, red. prof., dr um. Snežana Jovčić Olđa, red. prof. i dr um. Goran Jović, vanr. prof.

Treća nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za mozaik
Filip Savković,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Predmet Zidno slikarstvo-mozaik vode: dr um. Zoran Graovac, red. prof., dr um. Snežana Jovčić Olđa, red. prof. i dr um. Goran Jović, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Jaroslav Kratina“ za zidno slikarstvo izvedeno fresko tehnikom
Anja Medenica,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Predmet Zidno slikarstvo-mozaik vode: dr um. Zoran Graovac, red. prof., Snežana Jovčić Olđa, red. prof. i dr um. Goran Jović, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Miloš Bajić, slikar i profesor“ za osobenu kreativnu inovaciju
Nikola Pavković,
četvrta godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Olivera Parlić Karajanković, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Rista i Beta Vukanović, slikari“ za slikarstvo
Relja Stevanović,
četvrta godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Biljana Đurđević, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Đorđe Bošan, slikar i profesor Akademije likovnih umetnosti“ za slikarstvo-portret
Filip Savković,
master akademske studije na Slikarskom odseku
Klasa: dr um. Zoran Dimovski, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Sreten Stojanović, vajar“ za rezultate u skulpturi
Sonja Ćurin,
master akademske studije na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Radoš Antonijević, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Ilija Kolarević, vajar“
Lili Milenković,
treća godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Gabriel Glid, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti “Vladeta Petrić, vajar“
Ksenija Popović,
master akademske studije na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Olivera Parlić Karajanković, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za skulpturu u materijalu (drvo)
Katarina Ivanović,
treća godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Predmetni nastavnik: mr Dušan Petrović, red. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za skulpturu u materijalu (metal)
Valentina Ulamović,
treća godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Predmetni nastavnik: dr um. Dragan Rajšić, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti za skulpturu u materijalu (kamen)
Marko Martić,
treća godina osnovnih akademskih studije na Vajarskom odseku Predmetni nastavnik: Đorđe Čpajak, vanr. prof.

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti „Nikola Koka Janković“, za skulpturu-portret Kosta Đorđević,
druga godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Davor Dukić, docent

Nagrada „VRT DOBRE NADE“
Jelena Stanišić,
treća godina osnovnih akademskih studija na Slikarskom odseku
Predmet Zidno slikarstvo-mozaik vode: dr um. Zoran Graovac, red. prof., dr um. Snežana Jovčić Olđa, red. prof. i dr um. Goran Jović, vanr. prof.

Nagrada „TELEKOM SRBIJA“ za najbolji studentski rad
Mateja Marković,
četvrta godina osnovnih akademskih studija na odseku Novi mediji
Klasa: dr um. Vladimir Nikolić, vanr. prof.
Jelena Rendulić,
druga godina osnovnih akademskih studija na odseku Novi mediji
Klasa: dr um. Žarko Aleksić, docent

Nagrada Fakulteta likovnih umetnosti “Profesor Milija Glišić, vajar”
Staša Nikoliš,
četvrta godina osnovnih akademskih studija na Vajarskom odseku
Klasa: dr um. Olivera Parlić Karajanković, red. prof. 

Slična dešavanja


Galerija FLU - Fakultet likovnih umetnosti dešavanja