FLU Apertura 2024

Vreme:

23. maj – 6. jun 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za FLU Apertura 2024

Poslednja izmena: 25. maj 2024.

U četvrtak, 23. maja od 19 sati ne propustite izložbu „FLU Apertura 2024. Izložba radova studenata doktorskih umetničkih studija FLU” sa radovima šest umetnika i umetnica koji trenutno pohađaju doktorske umetničke studije na FLU: Ivane Ivković, Marka Markovića, Miodraga Manojlovića, Lene Milovanović, Bogoljuba Đokovića i Aleksandra Rakezića. Selektor izložbe je dr um. Nemanja Nikolić, docent na FLU.

Rad ovih autora obeležava formalna raznolikost izloženih dela: namera je da se prikaže raznovrsnost tema koje umetnici biraju za svoje istraživanje tokom doktorskih umetničkih studija. Izložba nudi aktuelan uvid u šest različitih umetničkih praksi – od apstrakcije do figuracije, od crteža na papiru do delegiranih performansa, dok se tematski spektar kreće se od intimnih iskustava preko svakodnevnih zapažanja do rodnih i identitetskih pitanja. Osim što ilustruje jednu od osnovnih – obrazovnih – uloga Fakulteta likovnih umetnosti, izložba „FLU Apertura 2024.” takođe preispituje njegovu funkciju danas i poziva našu instituciju da ostane otvorena za eksperiment i avanturu koja proističe iz stalne težnje za otkrivanjem nepoznatog, još uvek neviđenog.

Ove godine Galerija FLU obeležava 45 godina kontinuiranog rada.

Otkad su pokrenute doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti 2007. godine program je završilo preko 170 studenata. „FLU Apertura 2024.” predstavlja izbor od šest umetnika i umetnica koji trenutno pohađaju doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, čiji rad obeležava formalna raznolikost izloženih dela: namera je da se prikaže raznovrsnost tema koje umetnici biraju za svoje istraživanje tokom doktorskih umetničkih studija. Izložba nudi aktuelan uvid u šest različitih umetničkih praksi u svim njihovim uzbudljivim manifestacijama i dimenzijama – od apstrakcije do figuracije, od crteža na papiru do delegiranih performansa, dok se tematski spektar kreće se od intimnih iskustava preko svakodnevnih zapažanja do rodnih i identitetskih pitanja.

Ivana Ivković je prepoznatljiva po svojim izrazito samorefleksivnim pristupom. Kroz dokumentaciju performansa Drugo telo, njen istraživački projekat kreće se unutar prakse delegiranog performansa, tematski obrađujući pitanja identiteta i rodnih iskustava, preispitujući i dekonstruišući stereotipe rodnih uloga. Kako piše sama umetnica u svom doktorskom radu: „Objektivizacijom muškog tela koje se izlaže i delegira u radovima, postignut je obrnuti pogled u odnosu na dominantnu „male gaze” perspektivu iz koje se unutar patrijarhata promatra i objašnjava svet, pre svega činjenicom da ga je u poziciju posmatranog i samim tim ranjivog, postavila žena.“

Umetnik Marko Marković predstavlja se monumentalnom instalacijom / crtežom izvedenom grafitom na zidu „Leva komora srca”, koji je nastao je 2012. godine upravo direktno na zidu Galerije FLU povodom umetnikove samostalne izložbe „De Humani Corporis Fabrica”. Nakon završetka izložbe Marko je pedantno uklonio crtež sa zida i poneo ga sa sobom da bi ga izložio iste godine u Domu omladine na izložbi „Velika očekivanja”. Više od deceniju kasnije, ovom prilikom, Marko vraća originalni gipsani zid sa crtežom nazad na mesto na kom je rad nastao. U fokusu njegovog umetničkog rada leže analize i istraživanja medija skulpture i crteža i njihove autonomije, kreirajući fiktivne narative oko pseudoarheoloških i istorijsko-umetničkih izvora u funkciji provokacije interpretativnih navika i očekivanja.

Miodrag Manojlović, umetnik iz Banja Luke koji najčešće deluje u oblastima crteža i animacije, bavi se istraživanjem multiformnog i višejezičnog načina komunikacije. Kroz slike i zvukove njegovi radovi istražuju i upućuju na koren kreacija i emocija, držeći maštu gledaoca u neizvesnosti. Na ovoj izložbi on će se predstaviti serijom od 163 crteža / frejmova nacrtanih olovkom na papiru iz serije „Serenity” (Spokoj).

Umetnik mlađe generacije Bogoljub Đoković prisutan je na ovoj izložbi sa serijom monumentalnih crteža na kojima su prikazani elementi pejzaža preuzeti iz scenografije video-igre, nastali ispisivanjem brojeva pisaćom mašinom. Beskonačni nizovi cifara koji grade crtež po principima pointilističkog slikarstva imaju gotovo ispovednički karakter i predstavljaju broj sati koje je umetnik proveo igrajući video-igru. On temi vremena istovremeno prilazi iz više uglova: kao seriji intimnih beleški na papiru, kao meditativnom neoimpresionističkom crtežu virtuelnog ambijenta ali i egzistencijalnom, uvek prisutnom pitanju: koja delatnost je vredna našeg vremena?

Umetnica Lena Milovanović deluje prvenstveno kroz polje geometrijske slike oštrih ivica: polazeći od intimnih fotografija, umetnica izvodi remedijaciju kroz tradicionalno slikarstvo zaranjanjem u dubinu prirode digitalne slike i njenog kodiranog zapisa. Rezultat su suptilne slikarske opservacije pažljivo biranih tonova i perfektne tehničke obrade.

Crteži na papiru izvedeni nestandardnom slikarskom tehnikom, odnosno, kozmetičkim senkama za oči Aleksandra Rakezića prikazuju reklamne stranice časopisa Burda iz osamdesetih godina prošlog veka. Oni su nastavak umetnikovog kontinuiranog i iscrpnog istraživanja tema masovnih medija i njihovog uticaja na savremene društvene tokove, zasnivajući ga na crtačkoj ili slikarskoj reinterpretaciji komercijalnih slika i fotografija u duhu pop-umetnosti.

Osim što ilustruje jednu od osnovnih – obrazovnih – uloga Fakulteta likovnih umetnosti, izložba „FLU Apertura 2024.” takođe preispituje njegovu funkciju danas i poziva našu instituciju da ostane otvorena za eksperiment i avanturu koja proističe iz stalne težnje za otkrivanjem nepoznatog, još uvek neviđenog.

Selektor izložbe
dr um. Nemanja Nikolić, docent na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu

Slična dešavanja


Galerija FLU - Fakultet likovnih umetnosti dešavanja