Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka

Vreme:

16–22. april 2024.

Otvaranje u 12:00

Slika za Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka

Poslednja izmena: 26. apr 2024.

Istorijski arhiv Beograda Vas poziva da prisustvujete otvaranju izložbe

BEOGRAD: DVADESETE GODINE DVADESETOG VEKA, autora Slobodana Mandića, Snežane Lazić i Dragane Mitrašinović, u utorak 16. aprila 2024. godine u 13 časova u glavnom holu Jugoslovenske kinoteke u Uzun Mirkovoj ulici br. 1. Prisutnima će se obratiti direktor Jugoslovenske kinoteke Jugoslav Pantelić i direktor Istorijskog arhiva Beograda mr Dragan Gačić, a izložbu će otvoriti upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke Aleksandar Erdeljanović.

Završetak Prvog svetskog rata i proglašenje Beograda prestonicom nove jugoslovenske države 31. decembra 1918. godine najavili su novi, veoma dinamičan period u razvoju grada. Nastupa vreme obnove, demografskog, privrednog i kulturnog uspona. Dvadesetih godina XX veka Beograd doživljava veliki populacioni rast i postaje središte i najdinamičnija urbana celina nove države.

Izložba Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka priređuje se u nameri da se na prijemčiv način omogući bolje sećanje i upoznavanje sa Beogradom od pre jednog stoleća, vremena u kojem su postavljeni temelji velegradskom izgledu i atmosferi našeg glavnog grada. Za sagledavanje što potpunije slike o razvoju i životu Beograda u jednoj od ključnih decenija u njegovom razvoju, u prvom redu je korišćena bogata građa Istorijskog arhiva Beograda: pisma, ugovori, različita dokumenta, arhitektonski nacrti, fotografije, crteži, mape, proglasi itd. Prezentovani materijal odabran je iz tridesetak arhivskih fondova i zbirki i nudi uvid u raznolike teme: od pulsiranja političkih događaja, održavanja lokalnih izbora i uređenja grada, preko urbanizacije, umetničkih i kulturnih manifestacija, razvoja industrije, privrede, zdravstva, saobraćaja, školstva, sporta i turizma, pa sve do uvida u socijalne prilike i svakodnevni život stanovništva. U odabiru arhivske građe primat je dat novootkrivenim ili manje poznatim dokumentima ili fotografijama.

Izložba je realizovana uz podršku Sekretarijata za kulturu Grada Beograda i u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom.

Sav materijal je prikazan na 34 izložbena panoa, a izložbu prati i bogato ilustrovani katalog.

Izložbu Beograd: dvadesete godine dvadesetog veka je moguće pogledati u glavnom holu Jugoslovenske kinoteke (Uzun Mirkova 1) od 16. do 22. aprila 2024, od 10 do 20h.

Slična dešavanja


Jugoslovenska kinoteka dešavanja

Nema više ništa :(