MASTERPIECES VI

Vreme:

15. mar – 6. apr 2024.

Otvaranje u 19:00

Slika za MASTERPIECES VI

Poslednja izmena: 12. apr 2024.

MASTERPIECES VI
grupna izložba master studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu
/ Group exhibition of master students of the Faculty of Fine Arts in Belgrade

Izlagači / Exhibitors:

Sonja Ćurin, Bogdan Dimčić, Milica Erkić, Aleksandar Jovanović, Radmila Korać, Anja Medenica, Isidora Nenadić, Ksenija Popović, Aleksandar Radosavljević, Katarina Rakić, Filip Savković, Aleksa Spasić, Jelena Stefanović, Nevena Stojinov, Maja Vranić, Jelena Vukajlović, Milica Vukašinović

16. III - 6. IV

Otvaranje / Opening: 16. III, 19h

Projektom Masterpieces kolektiv U10 od 2019. godine pruža prag najmlađoj generaciji umetnika ka daljem izlagačkom iskustvu, ali i generiše svest o jedinstvenoj savremenoj sceni na kojoj umetnici, kustosi i institucije deluju u međusobno zavisnim odnosima. Upravo stoga je kolaboracija i otvorena komunikacija imperativ za uspešnost projekta. Selektovani studenti master studija svih odseka Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu imaju priliku da se upoznaju sa prostorom U10 kroz organizaciju izložbe, a kolektiv ostaje umrežen sa aktuelnom produkcijom mladih umetnika. Na taj način Masterpieces funkcioniše kao platforma za povezivanje aktera na sceni i za uspostavljanje budućih saradnji.

Ovogodišnje, šesto u nizu izdanje dokazuje da je iskustvo učešća na projektu Masterpieces postalo svojstveni obred inicijacije. Generacija umetnika koju je tokom prve akademske godine studija zateklo školovanje u uslovima Kovid pandemije donosi spoj uticaja standardnog formalnog obrazovanja sa pristupima razvijenim u umetnikovom prinudnom razgovoru sa sobom. Sada, kroz intersubjektivno iskustvo prezentovanja radova i konceptualizacije zajedničke postavke oni afirmišu rezultat svog dosadašnjeg rada. Sedamnaest predstavljenih master studenata sprovodi umetničko istraživanje na različitim likovnim i tematskim razinama. Među svojstvenim autorskim pristupima, kao čest motiv se javljaju pitanja odnosa lične percepcije sa kolektivnom i kritički pristup medijima. Njihov kritički stav se ne zaustavlja samo na pitanjima likovnog dela, već preispituju i mogućnosti samog umetničkog obrazovanja. Tako u saradnji studenata i kolektiva, sam projekat postaje eksperiment sa dehijerarhizovanim modelima umetničkog obrazovanja. Sa jedne strane, kolektiv U10 deluje kao model umetničke samoorganizacije. Sa druge, i značajnije, saradnja među master studentima i članovima kolektiva dopušta svakom učesniku projekta da deluje kao učitelj neznalica Žaka Ransijera, individua koja neusiljenom komunikacijom podržava volju za saznanjem svojih kolega.

Slična dešavanja