Mikrokosmos :: Teodora Vojinović

Vreme:

14. maj – 2. jun 2024.

Otvaranje u 12:00

Slika za Mikrokosmos :: Teodora Vojinović

Poslednja izmena: 16. maj 2024.

U utorak 14. maja u 19 sati, u Salonu 77 biće otvorena izložba skulptura i instalacija „Mikrokosmos“ Teodore Vojinović.

Mikrokosmos – svet u malom, jedan mali dao sveta koji se donekle može posmatrati kao zaseban svet, a od negde kao umanjena slika velikog sveta ili makrokosmosa, sveta uvelikome. Skulptorsku leksiku Teodore Vojinović odlikuje svođenje, s jedne strane minimiziranje sretstava i odnosa, a sa druge strane monumentalna arhitektonika u galerijskom formatu. Takođe, njen mikronarativ je do te mere nenametljiv da delima otvoreno podstiče individualni doživljaj. Ona se suptilno iskazuje i ona suptilno pobuđuje zagledanost i promišljanje sveta. Izložbu „Mikrokosmos“ u Salonu 77 čine cikluski skultura „Meseci“ i intalacija „Cveće“, zatim instalacije „Refleksije” i „Kiša”. Zajedno uzevši ovim radovima se u formalnom smislu pariraju forme prirodnog i veštačkog okruženja, a njihovo sučeljavanje ima za cilj izuzetost pojava iz primarnog konteksta i njegovu revalorizaciju.

Teodora VOJINOVIĆ (Čačak, 1993) je završila master akademske studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na smeru primenjenog vajarstva (2018). Dobitnica je Nagrade „Radeta Stanković” za najbolje skulptorsko ostvarenje studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i Nagrade ULUPUDS-a. Realizovala je četiri samostalne i uzela učešća na 50 grupnih izložbi.

Slična dešavanja


Galerija Savremene Likovne Umetnosti - Salon 77 dešavanja

Nema više ništa :(