Botanička bašta Jevremovac

Botanička bašta Jevremovac

Botanička bašta Jevremovac dešavanja

Botanička bašta Jevremovac je najstarija botanička bašta u Srbiji. Na otvorenom prostoru Botaničke bašte raste više stotina drvenastih i gotovo 1000 zeljastih, autohtonih i alohtonih vrsta biljaka, što predstavlja biljni fond od preko 1300 vrsta.

Lokacija