Dvorište Univerziteta – Banovina

Dvorište Univerziteta – Banovina

Adresa:

Univerzitetski trg 2

Niš

Dvorište Univerziteta – Banovina dešavanja

Lokacija