Ždreban

Ždreban

Adresa:

Gornji Milanovac

Gornji Milanovac

Ždreban dešavanja

Ždreban je izletničko mesto nadomak Gornjeg Milanovca. Ovo izletište je prekriveno listopadnom šumom, ispresecano brojnim potocima i odlikuju ga čist vazduh i raznovrsna flora i fauna. U vreme SFRJ Ždreban je bilo mesto poznato po tradicionalnim prvomajskim okupljanjima radnika i sindikata. Na ovom mestu se nalaze temelji započete, ali nikad izgrađene bolnice, koji datiraju iz perioda između dva svetska rata. Sa Ždrebana puca nezaboravan pogled na panoramu grada.

Lokacija


Ždreban prošla dešavanja

Nema prošlih dešavanja :(