Sava Centar

Sava Centar

Sava Centar dešavanja

Najveći međunarodni kongresni i kulturni centar u Jugoistočnoj Evropi

Lokacija