Italijanski institut za kulturu

Italijanski institut za kulturu

Italijanski institut za kulturu dešavanja

Nema dešavanja :(

Italijanski institut za kulturu je institucija Republike Italije koja se bavi kulturnim aktivnostima u Srbiji. Zadatak Italijanskog instituta za kulturu je da promoviše italijansku kulturnu baštinu u njenim različitim izrazima putem inicijativa koje sa jedne strane mogu da prikažu različitost duha italijanske stvarnosti, a sa druge da ponude mogućnost susreta i dijaloga između lokalne i italijanske kulturne stvarnosti, sa ciljem uzajamnog vrednovanja kao rezultat saradnje. U skladu sa ovim ciljevima Institut se bavi organizacijom kulturnih događaja, kulturnom saradnjom i naučnim istraživanjem (konferencije i debate), pruža podršku širenju književnih, filmskih i pozorišnih dela italijanskih autora na srpskom jeziku. Budući da posebno mesto u približavanju italijanskoj kulturi zauzima jezik, Institut nudi kurseve za učenje italijanskog jezika (standardne i intenzivne), za proširivanje znanja, kao i one okrenute posebnim aspektima kao što je konverzacija ili stručna terminologija. Pored toga, organizuju se i pripremni kursevi za polaganje ispita za sticanje sertifikata o jezičkom znanju, kao i seminari za profesionalno usavršavanje namenjeni profesorima italijanskog jezika.

Radno vreme

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0018.00

10.0015.00

Lokacija