Dorćol Platz

Dorćol Platz

Dorćol Platz dešavanja

Dorćol Platz je multidisciplinarna art komuna otvorena za sve kreativne ljude, mesto susreta svih koji se zalažu za kulturne i društvene promene. Dorćol Platz deluje na zajednicu kroz umetnost, obrazovanje i projekte usmerene na aktiviranje i umrežavanje domaćeg i stranog kreativnog sektora. Uključivanjem afirmisanih i neafirmisanih umetnika, studenata, naučnika i svih zainteresovanih pojedinaca i grupa, mladih i starih, teži da postane centar održivog razvoja kroz kulturu, ekologiju, tehnologiju, sport i nauku. Kao urbani prostor koji je otvoren za nove umetničke forme i svetske tendencije, doprinosi širenju kosmopolitskog duha Beograda.

Lokacija