Art hub Kula

Art hub Kula

Art hub Kula dešavanja

Nema dešavanja :(

Art hub Kula nastaje sa potrebom za materijalizaciju duha vremena u kome živimo, njegovom kontekstualizacijom i željom za stvaranje nove realnosti. Art hub Kula nije viđena kao alternativa instituciji, niti kao alternativa alternativi, već kao novi model postojanja i delanja u kulturnom polju.

Radno vreme

17.0021.00

17.0021.00

17.0021.00

17.0021.00

17.0021.00

17.0021.00

Lokacija