BINA - Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Vreme:

30. maj – 29. jun 2024.

Slika za BINA - Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Poslednja izmena: 31. maj 2024.

Festival arhitekture u Beogradu

Beogradska internacionalna nedelja arhitekture (BINA) je festival koji podstiče i promoviše interkulturalni dijalog, transnacionalnu saradnju i mobilnost u oblasti arhitekture.

BINA festival se od samog početka uspostavio kao široka platforma za posmatranje i promišljanje urbanog prostora, sa posebnim fokusom na uključivanje najšire moguće publike (od profesionalaca i studenata do dece) u procese koji se odnose na promenu i unapređenje životne sredine. Festival je od svog osnivanja 2006. godine predstavio veliki broj stručnjaka i kreativaca, omogućio bogatu razmenu ideja i iskustava i povezao dinamične prakse Evrope i Srbije.

Flajer za BINA - Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Flajer za BINA - Beogradska Internacionalna Nedelja Arhitekture

Slična dešavanja


Beograd - više lokacija dešavanja

Nema više ništa :(