Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti

Akademija likovnih umjetnosti dešavanja

Nema dešavanja :(

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu (ALU) osnovana je 1972. godine kao članica Univerziteta u Sarajevu. Osnivači ALU, ujedno i prvi profesori – Muhamed Karamehmedović, historičar umjetnosti i prvi dekan Akademije, Nada Pivac, akademska slikarica, Mersad Berber, akademski slikar, Boro Aleksić, akademski slikar, Alija Kučukalić, akademski kipar, Zdenko Grgić, akademski kipar, zajedno sa drugim uvaženim umjetnicima, profesorima i kulturnim djelatnicima uvidjeli su potrebu i važnost osnivanja umjetničko-obrazovne institucije u kontekstu afirmacije, vizibilnosti i daljeg razvoja kulturno-umjetničke scene, javnog i kulturnog života u Bosni i Hercegovini.

Lokacija