Petrovaradinska tvrđava

Petrovaradinska tvrđava

Adresa:

Petrovaradinska tvrdjava

Novi Sad

Petrovaradinska tvrđava dešavanja

Prema poslednjim arheološkim istraživanjima prvo i najstarije naselje na Petrovaradinu osnovali su pripadnici vinčanske kulture u periodu mlađeg kamenog doba, između 4500. i 3200. godine pre nove ere, dok je prvo utvrđenje na Petrovaradinu sagrađeno u bakarnom dobu (pre oko 5000 godina). Od praistorijskih početaka pa kroz svoju ranu istoriju Petrovaradin je bio deo moćnog Rimskog carstva, Kraljevine Ugarske, Osmanskog carstva, te Habzburške monarhije.

Lokacija