Studentski kulturni centar - SKC KG

Studentski kulturni centar - SKC KG

Studentski kulturni centar - SKC KG dešavanja

Studentski kulturni centar Kragujevac je nastao 1984, godine na osnovama Omladinskog kulturno-umetničkog društva pri Univerzitetu. SKC je od samog početka usmeren na saradnju i podršku studentima i mladim stvaraocima, kao i na kreiranje uslova u kojima im je omogućeno da izraze i realizuju svoje kreativne ideje i zamisli, i svoj rad učine vidljivim i prepoznatljivim za širi auditorijum. Misija Studentskog kulturnog centra Kragujevac je unapređenje delatnosti obogaćivanjem programa, edukacijom, radom na zadovoljenju kulturnih, obrazovnih, umetničkih potreba mladih i podsticanje pre svega studenata, ali i svih ostalih sugrađana na aktivno učestvovanje u kreativnom izražavanju i stvaralaštvu.

Lokacija