Knežev arsenal

Knežev arsenal

Adresa:

Trg Topolivaca 4

Kragujevac

Knežev arsenal dešavanja

Vojno-tehnički kompleks, poznat kao Knežev arsenal, predstavlja važnu vojno-industrijsku celinu Srbije koja je bila u svom jeku krajem 19. i početkom 20. veka. Na ovom mestu sa radom je krenula Topolivnica, prva fabrika naoružanja u Srbiji i na Balkanu, čime je Kragujevac započeo industrijsku eru. Arsenal je dobio ime po knezu Milošu Obrenoviću, koji je proglasio Kragujevac prestonicom 1818. godine i time mu dao na značaju u svim društveno-političkim sferama.

Lokacija