Srećna galerija SKC

Srećna galerija SKC

Srećna galerija SKC dešavanja

Pored izlagačkih mogućnosti fokusiranih na alternativno stvaralaštvo, ovaj prostor koristi se koristi i za odžavanje manjih crtačkih radionica, kurseva i škola. Izložbeni postor se nalazi pored služnenog ulaza u SKC. Pokriven je WiFi internetom a po potrebi se može ozvučiti dodatno. (60 m2 )

Lokacija