Raft 25th

Raft 25th

Adresa:

Dunavski kej bb

Beograd

Raft 25th dešavanja

Na ušću Save u Dunav, nalazi se RAFT klub na vodi u koji morate doći i uživati

Lokacija