O3ONE Art Space

O3ONE Art Space

O3ONE Art Space dešavanja

Nema dešavanja :(

O3ONE projekat je osnovan 2004. godine sa idejom da predstavi aktuelne umetničke prakse, koje zadiru u prostor ne samo umetnosti I kulture, već I nauke, tehnologije I održavanja životne sredine. Projekat O3ONE je nezavisan multimedijalni umetnički projekat interaktivnog tipa, čiji je osnovni cilj podsticanje kreativnosti I kulture raznolikosti, kroz inovativne kulturne produkcije. Invencija, komunikacija i inovacija su imperativi projekta koji stalno razvija spremnost za prihvatanje novog I drugačijeg. O3ONE projekat teži da predstavi savremenu umetničku scenu, da da nov smisao I značaj lokalnoj umetničkoj produkciji I da doprinese ostvarivanu I poboljšanju razmene ideja I informacija sa umetničkim centrima u svetu. Pozicioniranjem savremene umetnosti I kulture unutar različitih društvenih grupa, ovaj projekat doprinosi boljem razumevanju I ostvarivanju kontakata sa širom publikom, gde svi zajedno, autori koji deluju u oblasti kulture I publika, u otvorenom dijalogu, čine neraskidivu celinu. U proteklih devetnaest godina u galeriji O3ONE realizovano je preko 1000 izložbi, radionica, predavanja I promocija.

Radno vreme

11.0019.00

11.0019.00

11.0019.00

11.0019.00

11.0019.00

12.0017.00

Lokacija