KC Magacin

KC Magacin

Adresa:

Kraljevića Marka 4-8

Beograd

KC Magacin dešavanja

Nema dešavanja :(

Kulturni centar Magacin je prostor namenjen umetnosti, kulturi i društvenosti. Magacin je kroz model otvorenog kalendara svakodnevno besplatno dostupan stotinama korisnika koji zajedno doprinose očuvanju i unapređenju prostora i njegovoj sve većoj vidljivosti i značaju. Istovremeno, postaje mesto nastanka zajednice koja se svakodnevno širi i primer kolektivnog rada na očuvanju javnog dobra.

Lokacija