Arboretum - Šumarski fakultet

Arboretum - Šumarski fakultet

Arboretum - Šumarski fakultet dešavanja

Nema dešavanja :(

Prirodno dobro “ Arboretum Šumarskog fakulteta“ Univerziteta u Beogradu predstavlja zelenu površinu sa specifičnom namenom i izuzetnu botaničku i pejzažno-arhitektonsku vrednost, i spomenik prirode florističkog karaktera, podignut na obodu užeg gradskog jezgra.

Lokacija


Arboretum - Šumarski fakultet prošla dešavanja