Kastel tvrđava

Kastel tvrđava

Adresa:

Banja Luka

Banja Luka

Kastel tvrđava dešavanja

Kastel je najveća tvrđava i najstariji spomenik na području grada Banja Luka. Ova velika i prelijepa kamena tvrđava se nalazi u centru grada na lijevoj obali rijeke Vrbas, a sa druge strane protiče mala rijeka Crkvena.

Lokacija